TOYOTA DELUXE THAILAND'S TOYOTA ECOLOGICAL CONCEPT SHOWROOM

TOYOTA DELUXE SHOWROOM ประหยัดพลังงาน รักษาสิ่งแวดล้อม ECO SHOWROOM มาตรฐานระดับ PLATINUM แห่งแรก ใหญ่และทันสมัยที่สุดในประเทศไทย.

นายสุเทพ เหล่าสายเชื้อ

กรรมการผู้จัดการ บริษัท โตโยต้า ดีลักซ์ จำกัด

ข้อมูลส่วนตัว

 • นายสุเทพ เหล่าสายเชื้อ
 • วันอาทิตย์ที่ 11 กรกฎาคม 2519
 • อายุ 40 ปี
 • หมู่เลือด โอ
 • ที่อยู่ 779/19 ถนนชยางกูร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
 • มือถือ 081-9797979, 080-7777777
 • อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

การศึกษา

 • ระดับประถมศึกษา โรงเรียนอนุบาลยโสธร จังหวัดยโสธร
 • ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี
 • ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา
 • ระดับปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 • ระดับปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
 • ระดับปริญญาโท รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น

ตำแหน่งทางธุรกิจ

 • กรรมการผู้จัดการ บริษัท โตโยต้า ดีลักซ์ จำกัด
 • กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดีเลิศธุรกิจ จำกัด
 • กรรมการผู้จัดการ บริษัท โตโยต้าดีเยี่ยม จำกัด
 • กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดีจริงมอเตอร์ จำกัด

 

แผนที่โตโยต้า ดีลักซ์

พร้อมให้บริการคุณ
บริษัท โตโยต้า ดีลักซ์ จำกัด
88 หมู่ 20 ถ.เลี่ยงเมือง ต.แสนสุข
อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190

ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์
(Toyota Deluxe Call Center)
โทรศัพท์ 0-4520-8888
อีเมล์ toyotadeluxe.ubon@gmailcom