TOYOTA DELUXE THAILAND'S TOYOTA ECOLOGICAL CONCEPT SHOWROOM

TOYOTA DELUXE SHOWROOM ประหยัดพลังงาน รักษาสิ่งแวดล้อม ECO SHOWROOM มาตรฐานระดับ PLATINUM แห่งแรก ใหญ่และทันสมัยที่สุดในประเทศไทย.

ร่วมงานกับโตโยต้าดีลักซ์

ร่วมงานกับเรา

1. ที่ปรึกษาการขาย

***ประจำสำนักงานใหญ่ (ใกล้ตลาดเจริญศรี)

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ต้อนรับให้บริการแก่ลูกค้า ทั้งก่อนและหลังการซื้อขาย
 • นำเสนอผลิตภัณฑ์รถยนต์ เพื่อให้ตรงต่อความต้องการของลูกค้า
 • ปฏิบัติตามนโยบายบริษัทฯอย่างมีคุณภาพ (ตามเงื่อนไขการขายและบรรลุเป้าหมายการขาย)
 • สร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าอย่างเหนือความคาดหวัง
 • ”ให้ความร่วมมือในกิจกรรม”การขายและการตลาด” อย่างเต็มที่

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษาระดับ ม.6.-ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • บุคลิกภาพดี ยิ้มแย้มแจ่มใส มีมนุษย์สัมพันธ์ดี รักงานบริการ
 • สามารถขับขี่รถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
 • ชาย/หญิง อายุ 25-35 ปี

2. ลูกค้าสัมพันธ์

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • โทรศัพท์สอบถามความพึงพอใจหลังการขายและหลังการซ่อม
 • จัดทำรายงานผลการติดตามลูกค้า
 • จัดทำรายงานสรุปเกี่ยวกับการให้บริการลูกค้า
 • เข้าร่วมรับการอบรม/สัมมนาต่างจังหวัด

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษา ปวส.-ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • บุคลิกภาพดี ยิ้มแย้มแจ่มใส มีมนุษย์สัมพันธ์ดี รักงานบริการ
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตได้ (พิมพ์ดีดสัมผัสได้ดี)
 • หญิง อายุ 22-30 ปี

3. พนักงาน Call Center

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • โทรศัพท์ติดตามลูกค้าและรับนัดหมายเพื่อเข้าตรวจเช็คระยะ
 • ประสานงานการแก้ไขปัญหาลูกค้าร้องเรียน
 • จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำวัน/ประจำเดือน
 • เข้าร่วมรับการอบรม/สัมมนาต่างจังหวัด

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษา ปวส.-ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • บุคลิกภาพดี ยิ้มแย้มแจ่มใส มีมนุษย์สัมพันธ์ดี รักงานบริการ
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตได้ (พิมพ์สัมผัสได้)
 • หญิง อายุ 22-30 ปี

4. ผู้บริหารงานบริการ (SA)

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ต้อนรับและให้บริการลูกค้าเพื่อเข้าตรวจเช็คระยะและนำรถเข้าซ่อม
 • ประสานงานกับฝ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการนำรถเข้าซ่อม
 • นำเสนอผลิตภัณฑ์ดูแลรถยนต์ เพื่อให้ตรงต่อความต้องการของลูกค้า
 • ปฏิบัติตามนโยบายบริษัทอย่างมีคุณภาพ
 • สร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าอย่างเหนือความคาดหวัง

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษา ปวส.-ปริญญาตรี สาขาช่างยนต์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • บุคลิกภาพดี ยิ้มแย้มแจ่มใส มีมนุษย์สัมพันธ์ดี รักงานบริการ
 • สามารถขับขี่รถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
 • ผ่านการเกณฑ์ทหาร
 • ชาย/หญิง อายุ 22-30 ปี

5. ธุรการ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • จัดทำรายงานประจำวันตามมาตรฐานของบริษัท
 • ประสานงานทั้งภายในแผนกและนอกแผนก

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษา ปวส.-ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • บุคลิกภาพดี ยิ้มแย้มแจ่มใส มีมนุษย์สัมพันธ์ดี รักงานบริการ
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตได้ (สามารถพิมพ์สัมผัสได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • หญิง อายุ 22-30 ปี

6. พนักงานล้างรถ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ดูแลทำความสะอาดรถยนต์ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ
 • ดูแลเครื่องมือ อุปกรณ์และพื้นที่รับผิดชอบภายในแผนกให้สะอาดและพร้อมใช้เสมอ

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
 • มีความอดทน รักความสะอาด รักงานบริการ
 • บุคลิกภาพดี มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่น
 • สามารถขับขี่รถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
 • ชาย อายุ 22-30 ปี

7. ช่างเทคนิคยานยนต์

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ให้บริการซ่อมรถยนต์ลูกค้าได้ทันตามกำหนดเวลา

คุณสมบัติ

 • ปวส.-ปริญญาตรี สาขาช่างยนต์ ช่างเทคนิคยานยนต์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ด้านซ่อมบำรุงรถยนต์
 • สามารถขับขี่รถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
 • ผ่านการเกณฑ์ทหาร
 • ชาย อายุ 22-35 ปี

8. ช่างซ่อมตัวถังและสี

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ให้บริการซ่อมสีและตัวถัง รถยนต์

คุณสมบัติ

 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • มีความรู้ด้านซ่อมบำรุง
 • มีความตั้งใจ ขยัน อดทน รักงานบริการ
 • ผ่านการเกณฑ์ทหาร
 • ชาย อายุ 25-35 ปี

9. รักษาความปลอดภัย (รปภ.)

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ดูแลความปลอดภัยและทรัพย์สินของบริษัท
 • ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • บุคลิกภาพดี สุภาพเรียบร้อย รักความสะอาด รักงานบริการ
 • ชาย อายุ 40-50 ปี

***สนใจสามารถสมัครด้วยตนเองได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น.

ติดต่อ : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท โตโยต้า ดีลักซ์ จำกัด. เลข่ที่ 88 หมู่ 20 ถ.เลี่ยงเมือง ต.แสนสุข อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190 โทร. 0-4520-8888

รู้จักโตโยต้าดีลักซ์

รู้จักโตโยต้าดีลักซ์

     TOYOTA DELUXE THAILAND'S TOYOTA ECOLOGICAL CONCEPT SHOWROOM โตโยต้า ดีลักซ์ เป็นโชว์รูม ประหยัดพลังงาน รักษาสิ่งแวดล้อม ECO SHOWROOM มาตรฐานระดับ PLATINUM แห่งแรก ใหญ่และทันสมัยที่สุด ในประเทศไทย.

Best Sale & Service CS Dealer Award 2014

บริษัท โตโยต้า ดีลักซ์ จำกัด รางวัลดีเด่น ด้านการขาย และการบริการ Toyota Best Sale & Service CS Dealer Award 2014 จาก บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด...

Best Customer Service Award 2015

บริษัท โตโยต้า ดีลักซ์ จำกัด รางวัลดีเด่น ด้านการบริการลูกค้า Toyota Best Customer Service Award 2015 จาก บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด...

วิสัยทัศน์

     เรามุ่งมั่นต้องการเป็นบริษัทที่ดีที่สุด อันดับ 1 ในทุกๆ ด้าน

วัฒนธรรมองค์กร

     มองโลกในแง่ดี เคารพและยอมรับผู้อื่น ยิ้ม ไหว้ ทักทาย เต็มใจให้บริการ พร้อมช่วยเหลือผู้อื่นทุกเมื่อ

พันธกิจ

 • เราต้องเป็น DEALER ทีดีทีสุดอันดับ 1 ของประเทศ ให้ได้
 • เรามุ่งมั่นเพื่อให้ได้รางวัล Persident’s Award ทุกปี
 • เรามุ่งมั่นเพื่อให้ได้ค่า CSI & SSMI 1,000 คะแนน หรือเป็นอันดับ 1 ของประเทศ
 • ต้องทำค่า CS(B/P) ให้ได้ 1,000 คะแนน หรือเป็นอันดับ 1 ของประเทศ ให้ได้
 • เราส่งเสริมให้พนักงานทุกคน มีบุคลิกภาพทีดี และมีเงินออม โดยปราศจากหนี้นอกระบบ
 • พวกเราพนักงานโตโยต้า ดีลักซ์ จะให้ความร่วมมือทุกกกิจกรรมที่ทาง TMT ขึ้น
 • เราจะให้บริการ ให้ลูกค้าประทับใจ แบบเหนือความคาดหวัง คือ หน้าทีของพนักงานทุกคน

โตโยต้า ดีลักซ์ โชว์รูมประหยัดพลังงาน รักษาสิ่งแวดล้อม (ECOLOGICAL CONCEPT SHOWROOM)

     โครงการ Eco Dealership Outlet เกิดจากความร่วมมือระหว่างบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด และ ผู้แทนจำหน่ายโตโยต้า ในการยกระดับมาตรฐานโชว์รูมและศูนย์บริการให้มีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนมากยิ่งขึ้น ภายใต้แนวคิด การประหยัดพลังงาน (Economy) และ การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม (Ecology) ควบคุมการดำเนินงานภายใต้มาตรฐานการตรวจประเมิน Thai Green Building Certification ที่กำหนดขึ้น โดยสถาบันอาคารเขียวไทย* เพื่อเป็นการต่อยอดแนวทางการดำเนินธุรกิจของโตโยต้า การบูรณาการความร่วมมือในการรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดห่วงโซ่ธุรกิจ (Fully Integrated CSR Across Value Chain) ที่ว่าด้วยการให้ทุกภาคส่วนธุรกิจที่กระจายตัวอยู่ทั่วประเทศได้มีส่วนร่วม ในการตอบแทนสังคมและชุมชน เพื่อให้เกิดพัฒนาการในสังคมอย่างยั่งยืน .ศูนย์บริการโตโยต้าดีลักซ์

     โตโยต้า ดีลักซ์ ศูนย์บริการมาตรฐาน ISO 9001 - 14001 เครื่องมือทันสมัย โดยช่างที่มีประสบการณ์


 

บริการของเรา

Best Sale & Service CS Dealer Award 2014

บริษัท โตโยต้า ดีลักซ์ จำกัด รางวัลดีเด่น ด้านการขาย และการบริการ Toyota Best Sale & Service CS Dealer Award 2014 จาก บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด...

Best Sale & Service CS Dealer Award 2014

บริษัท โตโยต้า ดีลักซ์ จำกัด รางวัลดีเด่น ด้านการขาย และการบริการ Toyota Best Sale & Service CS Dealer Award 2014 จาก บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด...

ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา

     TOYOTA DELUXE THAILAND'S TOYOTA ECOLOGICAL CONCEPT SHOWROOM โตโยต้า ดีลักซ์ เป็นโชว์รูม ประหยัดพลังงาน รักษาสิ่งแวดล้อม ECO SHOWROOM มาตรฐานระดับ PLATINUM แห่งแรก ใหญ่และทันสมัยที่สุด ในประเทศไทย.

ผู้บริหารโตโยต้าดีลักซ์

ดร.สมชาย เหล่าสายเชื้อ

ประธานกรรมการ บริษัท โตโยต้า ดีลักซ์ จำกัด

   นับหนึ่งกว่าจะถึงสองหมื่นห้าพันล้านก้าว คนสู้ชีวิต ดร.สมชาย เหล่าสายเชื้อ จากก้าวแรกถึงปัจจบัน..

นายสุเทพ เหล่าสายเชื้อ

กรรมการผู้จัดการ บริษัท โตโยต้า ดีลักซ์ จำกัด

   บริษัท โตโยต้า ดีลักซ์ จำกัด รางวัลดีเด่น ด้านการบริการลูกค้า Toyota Best Customer Service Award 2015 จาก บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด...

แผนที่โตโยต้า ดีลักซ์

พร้อมให้บริการคุณ
บริษัท โตโยต้า ดีลักซ์ จำกัด
88 หมู่ 20 ถ.เลี่ยงเมือง ต.แสนสุข
อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190

ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์
(Toyota Deluxe Call Center)
โทรศัพท์ 0-4520-8888
อีเมล์ toyotadeluxe.ubon@gmailcom